NAJLEPSZA DARMOWA STRONA PORNO

DMCA - Porno Tube Videos - Free Sex Movies XXX

Szanujemy własność intelektualną innych osób i oczekujemy, że strony, które indeksujemy, będą postępować tak samo. W ramach naszych wysiłków mających na celu pomoc w ochronie praw własności intelektualnej, niniejsza witryna („SERWIS”) dobrowolnie decyduje się przestrzegać wymogów dotyczących powiadamiania i usuwania, określonych w 17 U.S.C. § 512 ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Zgodnie z tą ustawą jesteśmy zakwalifikowani jako „Usługodawca”. W szczególności SERWIS funkcjonuje jako narzędzie lokalizacji informacji zgodnie z 17 U.S.C. § 512(d), ponieważ jedynie odsyła lub łączy użytkowników z treściami znajdującymi się w witrynach osób trzecich, które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Zgodnie z ustawą DMCA jesteśmy uprawnieni do korzystania z pewnych zabezpieczeń przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, zwanych powszechnie klauzulami „bezpiecznej przystani”. W związku z tym przyjęliśmy następujące Zasady powiadamiania i usuwania w odniesieniu do roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich związanych z treściami połączonymi z SERWISEM.

Powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich

Jeśli uważasz, że Twój utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie naszemu wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich (określonemu poniżej) następujących informacji:

(a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

(b) opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według użytkownika została naruszona;

(c) opis miejsca na MIEJSCU, gdzie znajduje się materiał, który według użytkownika narusza prawa (najlepiej łącznie z konkretnymi adresami url powiązanymi z tym materiałem);

(d) Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

(e) oświadczenie Użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz

(f) oświadczenie Użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Popularne filmy porno:

Porno Tube Videos – Free Sex Movies XXX - Najlepsze darmowe filmy porno w języku polskim.